Red Hat Satellite

Red Hat Satellite to system do dystrybucji oprogramowania, zarządzania konfiguracją i cyklem życia systemów RHEL. Wygodny sposób inwentaryzacji i zarządzania subskrypcjami Red Hat. Red Hat Satellite Server jest również centralnym punktem synchronizacji i przechowywania oprogramowania dostępnego w ramach zakupionych subskrypcji. Zarządzane systemy nie muszą już w sposób bezpośredni łączyć się z siecią Red Hat Network poprzez Internet. Wystarczy że mają dostęp do lokalnego serwera Satellite aby otrzymywać aktualizacje, poprawki oraz instalacje najnowszych wersji oprogramowania. Podnosi to wydajność jak również bezpieczeństwo procesu dystrybucji oprogramowania. Red Hat Satellite pozwala na grupowanie zarządzanych systemów w poszczególne środowiska operacyjne i precyzyjne przydzielanie im zestawu oprogramowania w odpowiednich wersjach. Daje to możliwość łatwego kontrolowania spójności i zgodności systemów testowych, deweloperskich i produkcyjnych z możliwością zautomatyzowanej „promocji” pomiędzy poszczególnymi etapami ich cyklu życia.

Share This