Red Hat Cloud Infrastructure

Rozwiązanie dostępne w postaci jednej subskrypcji, które łączy Red Hat CloudForms, Red Hat Enterprise Virtualization oraz Red Hat OpenStack Platform w dowolnych proporcjach i konfiguracji. Red Hat Cloud Infrastructure to kompletny stos technologiczny, pozwalający zbudować w pełni funkcjonalną chmurę IaaS od poziomu samej wirtualizacji poprzez automatyzację zarządzania, implementacji po końcowy interfejs użytkownika w postaci katalogu usług. Jest to bardzo konkurencyjna oferta za równo pod względem ceny jak i funkcjonalności, w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami z tej dziedziny.

Share This