Przejmując CoreOS, Red Hat kładzie jeszcze większy nacisk na opracowywanie technologii, które pomagają budować, wykonywać i kontrolować aplikacje kontenerowe w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych.

Red Hat nabył CoreOS

Red Hat, wiodący światowy dostawca rozwiązań open source, poinformował o podpisaniu wiążącej umowy w sprawie nabycia CoreOS, Inc., innowatora i lidera rynku Kubernetesa oraz natywnych rozwiązań kontenerowych, za kwotę 250 milionów dolarów, która może ulec nieznacznej zmianie w dniu finalizowania transakcji. Przejęcie CoreOS przez Red Hat przybliży firmę do realizacji wizji, którą jest umożliwienie klientom budowania dowolnych aplikacji i wdrażania ich w każdym środowisku z elastycznością, jaką zapewniają technologie open source. Łącząc komplementarne funkcje CoreOS z istniejącą, już teraz szeroką ofertą rozwiązań Red Hat opartych na Kubernetesie i kontenerach, w tym z Red Hat OpenShift, firma zamierza przyspieszyć rozwój wiodącej platformy chmury hybrydowej dla współczesnych aplikacyjnych obciążeń roboczych.

W miarę jak aplikacje przenoszone są do środowisk hybrydowych i wielochmurowych, coraz więcej organizacji używa kontenerów po to, aby łatwiej budować, wdrażać i przenosić aplikacje do chmury, z chmury i pomiędzy chmurami. Według IDC „widać znaczne postępy we wdrażaniu, upraszczaniu i przenośności rozwiązań chmurowych. Popyt na chmurę nadal rośnie, a przedsiębiorstwa obecnie przewidują, że architektura chmurowa zdominuje ich wydatki w ciągu kilku następnych lat. Kontenery stają się coraz bardziej zaawansowane, a klienci oczekują, że dostawcy platform aplikacyjnych pomogą im wykorzystać kontenery do migracji istniejących aplikacji produkcyjnych i rozszerzenia ich w taki sposób, żeby nadawały się do użytku w chmurze publicznej lub prywatnej”.

Czym jest CoreOS?

CoreOS założono w 2013 r., aby zbudować i dostarczyć organizacjom każdej wielkości infrastrukturę przypominającą tę w dużych firmach software’owych, automatycznie aktualizującą serwery i pomagającą w rozwiązaniu takich problemów, jak przestoje, bezpieczeństwo i niezawodność. Firma CoreOS, która w początkowej fazie działalności popularyzowała lekkie systemy linuksowe zoptymalizowane pod kątem kontenerów, zyskała uznanie jako lider w dziedzinie technologii, które umożliwiają szerokie wdrażanie skalowalnych i niezawodnych aplikacji kontenerowych.

CoreOS jest twórcą CoreOS Tectonic, gotowej do zastosowań korporacyjnych platformy Kubernetesa, która automatyzuje operacje, zapewnia przenośność aplikacji między dostawcami chmury prywatnej oraz publicznej i jest oparta na oprogramowaniu open source. Firma oferuje też CoreOS Quay, gotowy do zastosowań korporacyjnych rejestr kontenerów. CoreOS pomaga również w rozwijaniu wielu innowacji open source, które mają kluczowe znaczenie dla aplikacji kontenerowych, w tym Kubernetesa, którego jest jednym z czołowych współautorów; Container Linux, lekkiej dystrybucji Linuksa stworzonej i rozwijanej przez CoreOS, która automatyzuje aktualizacje oprogramowania i jest zoptymalizowana pod kątem kontenerów; etcd, rozproszonego magazynu danych dla Kubernetesa; oraz rkt, mechanizmu kontenerów aplikacyjnych, który został darowany fundacji Cloud Native Computing (CNCF), co pomogło w zdefiniowaniu bieżącego standardu Open Container Initiative (OCI).

Red Hat już na wczesnym etapie zajął się kontenerami oraz ich koordynacją i wniósł duży wkład w prace odpowiednich społeczności open source; jest m.in. drugim największym współautorem Kubernetesa po firmie Google. Red Hat jest również liderem, jeśli chodzi o pomaganie organizacjom z całego świata we wdrażaniu aplikacji kontenerowych, między innymi za sprawą Red Hat OpenShift, najbardziej kompleksowej korporacyjnej platformy Kubernetesa. Dzięki przejęciu CoreOS Red Hat umocni się na pozycji lidera zarówno w społeczności pracującej nad bazowym projektem, jak i w dziedzinie korporacyjnych rozwiązań kontenerowych.

Transakcja nie powinna mieć znacznego wpływu na wyniki finansowe Red Hat za czwarty kwartał roku obrachunkowego kończącego się 28 lutego 2018 r.

Share This