Firma Micro Focus świadoma wyzwań jakie przyniosła pandemia COVID-19 przygotowała specjalną ofertę wsparcia nie tylko dla swoich obecnych klientów, ale także dla wszystkich firm, które z tej pomocy chciałyby skorzystać. Oferuje bezpłatne licencje na oprogramowanie Micro Focus NetIQ Advanced Authentication oraz Micro Fous Filr.

W ostatnim czasie doszło do szybkich zmian w świecie. Tylko niewielu było przygotowanych na całkowicie zdalną pracę oraz wpływ, jaki ma ona na działalność firm i ryzyko biznesowe. Firma Micro Focus przypomina, że jest odpowiednio przygotowana do pracy w środowisku wirtualnym i chce teraz w tym pomóc innym.

Producent bezpłatnie oferuje zaawansowane uwierzytelnianie dla pracowników zdalnych oraz bezpieczny, zdalny dostęp do plików, wspólną pracę oraz równoczesną edycję.

Więcej informacji na stronie gekosystem.com.pl

Share This